Sistemin Çalışma Prensibi

DoruKan BT Karekodlama Projeleri Çalışma Prensibi:
Karekod oluşturulacak ürünlerin kutu/kolilerden çıkarılarak tasnif edilmesinden, etiket üretilmesi, line üzerinde etiketleme, doğrulama, üst birimlerin oluşturulması ve en son birimde paletlerin kapatılmasına (şilingleme) kadar geçen süreci kapsamaktadır. Line üzerinde etiketlemeye uygun olmayan ürünlerin etiketlemesi uzman personel tarafından manuel olarak yapılmaktadır. Bu durumda etiketlerin doğrulaması etiket basımı sırasında yapılmaktadır. Süreçte hat sorumluları etiket/prospektüs versiyon kontrolü, varsa fire kontrolü, atıkların toplanması, hat temizliği, işlem gören seri numarası, adedi, gün sonu bilanço hesabı vb kontrolleri yapmaktadır. Bu süreçte tüm adımlar kalite sorumlusu tarafından yönetilmekte, kalite standartları dahilinde kayıt altına alınmaktadır.