Sistem Yönetim Modülü

Sağlık Kurumlarındaki yöneticilere kurum içinde yapılan işlemlere ait bilgi veren yönetim ve denetim modülüdür. Kurum içinde Klinik Farma tarafından yapılan işlemler hakkında bilgi alınır. Bu bölüm yetkilendirilmiş ve Klinik Farma Sistemine tanımlanmış kişiler tarafından kullanılır.

Sistemi kullanan doktorların yaptığı tüm işlemlere ve bunlara ait rakamsal değerlere ilişkin grafiksel sunumlar aracılığı raporlar alınmasını sağlamaktadır. Alınan raporlarda hizmet satın alan kuruma yönelik yapılmış olan işlemlerin kişi bazında değerlendirilmesi ve risk yönetimin yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Denetim ve yönetim raporlarına kurum-klinik-doktor bazında erişilmektedir. Bunun yanında ilaç kullanımlarına ait diğer istatistiki bilgilere ulaşma imkanı bulunmaktadır. Doktorlar kendi istatistiki bilgilerine ulaşabilmektedir.