Risk Odaklı Denetim Modülü

Sağlık Kurumlarındaki yöneticilere bilgi veren yönetim ve denetim modülüdür. Bu bölüm yetkilendirilmiş ve Klinik Farma sistemine tanımlanmış kişiler tarafından kullanılır.

Risk odaklı denetim modülü sayesinde sistemi kullanan doktorların yaptığı tüm işlemler ve bunlara ait rakamsal değerler, grafiksel sunumlar aracılığı raporlanmaktadır. Alınan raporlarda hizmet satın alan kuruma yönelik yapılmış olan işlemlerin kişi bazında değerlendirilmesi ve risk yönetimin yapılmasına yardımcı olmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolleri sırasında kurumlardan istemiş oldukları istatistiki veriler ve raporlara anında ulaşılabilmektedir. Denetim ve yönetim raporlarına kurum-klinik-doktor bazında erişilmektedir. Doktorlar anlık olarak kendi istatistiki bilgilerini görebilmektedir.