E - Reçete Modülü

Sorunsuz Reçete!

Sağlık Uygulama Talimatı(SUT) ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu yönetmelikler ve ilaç bilgileri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Reçete yazım sırasında( SGK öncesi provizyon ve değerlendirme) Klinik Farma SUT kural setleri otomatik olarak çalışmakta ve doktorlar, reçetede olabilecek riskler ile reçete yazım kuralları hakkında uyarılmaktadır. Daha sonra SGK’ dan provizyon alma ve değerlendirme işlemi devreye girmektedir. Burada amaç, reçete yazım değerlendirme sonuç ilişkilerinde olabilecek zaman kaybını önlemek, hatalı yazım ve oluşabilecek risk faktörleri ile ilgili önceden uyarı vermektir. Bu denetimler sayesinde reçeteleriniz sorunsuz bir şekilde işleme alınacaktır.
Reçete modülü 2 ayrı bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde de aynı kural setleri çalışmaktadır. Ana kural setleri aşağıda verilmiştir.
  • İlacın piyasadaki durumu
  • Reçetedeki ilaçların eşdeğer kontrolü
  • İlaçların etkileşimleri ve bunlara ait açıklama
  • SUT kuralları
  • SGK yönetmelikleri
Genel kurallar kapsamı dışında Tedavi Şeması- Ödenir /Ödemez- Ödeme şekli- Muafiyet kapsamı- Ayaktan/Yatan Doz Kullanım- Ayaktan/Yatan Raporlu Doz Kullanım - Cinsiyet- Yaş Sınırlama- Doktor ve Kurum İlişkisi- Teşhisler-Raporlar vb.. kural setleri mesaj bazında çalışmaktadır. Reçete yazımları sonucunda ilaçların kullanım kılavuzu istendiğinde yazdırılarak hastaya verilir.