Hata
  • XML Parsing Error at 1:721. Error 9: Invalid character

Sa?l?k Bakanl??? So?uk Zincir Stok Takip Sistemi Yaz?l?m?

Firmam?z; Sa?l?k Bakanl??? Temel Sa?l?k Hizmetleri Genel Mdrl? koordinasyonunda geli?tirilen ve dnyada bir ilk olan So?uk Zincir Stok Takip Kontrol Sistemi projesinde Proje Orta?? ile beraber karekod altyap?s?n? haz?rlam?? ve stok kontrol el terminali uygulamas?n? yazm??t?r.
lke genelinde kullan?lan sistemde Sa?l?k Bakanl??? merkez depo ?k??lar? ve ikincil depo giri? ve ?k??lar? bu el terminalleri ve yaz?l?m? sayesinde yap?lmaktad?r.