Karekodlama Sistemi

DoruKan BT İlaç /Aşı Karekod ve Ambalaj Çözümleri:

İlaç/Aşı ithalatı veya küçük ölçekli ilaç üretimi yapan firmaların ambalajlarının karekodlanması amacı ile tasarlanmış çözümümüzdür. Sağlık Bakanlığı ve İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü mevzuatlarına uygun şekilde Karekod etiket basımı yapılmakta ve yine ilgili kurumların istediği şekilde medya araçları ile kırılım dosyaları oluşturulabilmektedir. Ürüne ait tüm birimler (Palet, koli, kutu, paket ve flakon) için ayrı ayrı Karekod etiketleri yapılandırılmaktadır.

Karekod basımı sırasında, endüstriyel yazıcılar kullanılmakta ve basılan etiket içeriği kullanıcının isteği doğrultusunda rahatlıkla düzenlenebilmektedir.

Tüm ölçeklerdeki ithalatçı, üretici ve lojistik firması için uygun olan çözümlerimiz; Karekod Etiketi üretimi, İkinci Faz Süreçlerin yönetimi (bağ oluşturma) ve ambalajlamadan oluşmaktadır.

Mevcut depo ve Karekodlama hizmet birimlerimiz 24 saat boyunca güvenlik sistemi ile gözetim altında tutulmaktadır. Ayrıca duman, su basması ve güvenlik detektörlerinde kurulu olduğu birimlerde ısı ve nem kontrolleri de yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.