İlaç Bilgi Bankası

Klinik Farma İlaç Bilgi Bankası (E-Reçete):


DoruKan BT Klinik Farma sistemi, sağlık kuruluşlarında çalışan doktorlara ilaçlar hakkında güncel bilgi, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kullanım ilkeleri göz önüne alınarak bilgi ve karar desteği veren sistemi içermektedir. Sistemin tasarım ve dizaynından yazılımına, verilerin elde edilmesine, ilişkilerin kurulmasına, kural setlerin oluşturulmasına, standartların belirlenmesine ve uygulamasına kadar tüm süreçler içinde, değerli sağlık çalışanlarının görüş ve bilgileri alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında hazırlanan sistem; Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen kullanım ilkeleri ile tam uyumluluk içermekte ve e-reçete programı SGK ile entegre çalışmaktadır. SGK’nın hedeflediği risk denetim sistemine uygun istatistikler ve raporlama, sistem içinde geniş bir yelpazede kurum yöneticilere sunulmaktadır.
Kullanım alanının genişliği düşünülerek Klinik Farma Programı;
  • İlaç Bilgi Bankası Modülü
  • e-Reçete Modülü
  • Risk Odaklı Denetim Modülü
  • Sistem Yönetim Modülü olmak üzere dört ana modülden oluşmaktadır.
Sistem üzerinde gerekli tüm güncellemeler (yeni veri setleri, fiyat, kural ve yönetmelik tanımları vb) firmamız tarafından yönetilmekte ve kullanıcılar anında bu güncellemeleri kullanabilmektedir.
Sistemle ilgili detaylı bilgi için lütfen www.klinikfarma.com sitemizi ziyaret ediniz.