Karekodlama Sistemi
DoruKan BT ?la /A?? Karekod ve Ambalaj
?la/A?? ithalat? veya kk lekli ila retimi yapan firmalar?n ambalajlar?n?n karekodlanmas? amac? ile tasarlanm?? zmmzdr
devam?n? oku...
Is? Takip Sistemi
DoruKan BT Is? ve Nem Takip Sistemi:
Ba?ta sa?l?k sektr olmak zere ?s? ve nem takibi gerektiren tm alanlarda (Hayvanc?l?k, G?da, Tar?m, Bili?im vs.) sistemin on-line takip, kontrol ve
devam?n? oku...
Avu ?i Damar Okuma
Avu ?i DamarOkuma Sistemi:
Mevcut Biometrik sistemler iinde en gvenilir sistem olan Avu ii Damar Okuma sistemimiz sayesinde art?k eliniz imzan?z olacak
devam?n? oku...
?la Bilgi Bankas?
Klinik Farma ?la Bilgi Bankas? (E-Reete):
DoruKan BT Klinik Farma sistemi, sa?l?k kurulu?lar?nda al??an doktorlara ilalar hakk?nda gncel bilgi, T.C. Sa?l?k Bakanl??? ve Sosyal
devam?n? oku..
 
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
prev
next

Yeni web sayfam?z yay?nda...

S?cakl?k takip sistemi ile ilgili arayaca??n?z tm sorular? bulabilece?iniz yeni web sayfam?z ...

Devam?n? Oku...

?stanbul Eczac? Odas? Bizi Tercih Etti..

Yeni ynetmelikle Eczanelerde kullan?lmas? zorunlu olan "Is? Takip Sistemleri" konusunda ?stanbul Eczac? Odas?'n?n uygun zm bulmak ynnde yapt??? al??malar neticelenmi?tir. Uzun s...

Devam?n? Oku...

E-Ticaret Platformumuz Yay?nda...

ISI24 marka Is?/Nem Takip cihazlar?m?z?n internet ortam?nda sat???n? sa?layan e-ticaret platformumuz www.eczaneisitakip.net yay?na al?nm??t?r. De?erli eczac?lar?m?z bu sistem zerinden kolayl?kla ...

Devam?n? Oku...

Eczaneler ?in Yeni Ynetmelik...

12.04.2014 tarihli resmi gazetede yay?nlanan Eczac?lar ve Eczaneler Hakk?nda Ynetmeli?in 20.madde 7.bendi " Eczanede bulunmas? gereken buzdolab? ve eczane ii s?ca...

Devam?n? Oku...

ISO 9001:2008 ve GMP Kalite Belgeleri

Tm...

Devam?n? Oku...

Optik Sektr Karekodlama Projesi

Sosyal...

Devam?n? Oku...

Biyometrik Kimlik Do?rulama Sis.Projesi

Sosyal...

Devam?n? Oku...

T.C. Sa?l?k Bakanl??? Karekod Projesi

Sa?l?k...

Devam?n? Oku...

PharmaTrading Karekod ve Ambalaj Projesi

Pharma...

Devam?n? Oku...

?la Bilgi Bankas?(E-Reete) Projesi

Firmam?z...

Devam?n? Oku...